"Eğitimde feda edilecek tek bir fert dahi yoktur." M. Kemal Atatürk

Videolar
Hava Durumu
Anlık
Yarın
12° 15° 8°

Anasayfa

KKTC'de Yaşayan Bir Tarih ve Hüzün:
Kamil Göksen Simtaş'ın Konuşması

T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi iş birliğinde 11-13 Aralık 2014 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen ve benim de bir bildiriyle iştirak ettiğim" Uluslararası Boyutlarıyla Kıbrıs Meselesi ve Geleceği Uluslararası Sempozyumu" sırasında 13 Aralık 2014 Cumartesi günü ziyaret ettiğimiz Gazimağusa şehri yakınlarında bulunan Muratağa, Sandallar ve Atlılar köyü şehitliklerinin ıstırap ve hüzün dolu hikayesini dinlediğimiz dönemin tanıklarından Kamil Göksen Simtaş'ın konuşmasının yer aldığı videoyu "Kareler/Videolar" menüsünden izleyebilirsiniz.

Dr. Bülent ŞENER, 18 Aralık 2014
Maraş / KKTC Kısa Belgeseli


T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi iş birliğinde 11-13 Aralık 2014 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen ve benim de bir bildiriyle iştirak ettiğim “Uluslararası Boyutlarıyla Kıbrıs Meselesi ve Geleceği Uluslararası Sempozyumu” sırasında 14 Aralık 2014 Pazar günü saat 07:05'te Kıbrıs'ın Maraş bölgesinin Gazimağusa-Maraş sınır plajında değerli dostum Vahit Güntay'ın çekimiyle ortaya çıkan kısa belgeseli web sayfamdaki "Kareler/Videolar" menüsünden izleyebilirsiniz.

Dr. Bülent ŞENER, 17 Aralık 2014

“İlim; iki şeyin birleştirilmesidir. 'İki şey'i birleştirmek için o 'iki şey'e bir üst perdeden bakabilmek gerekir ki bu, ilim alanında; mücerret fikirdir [hadiseler zemininden soyutlanmış, aktüaliteden arındırılmış, saf fikir]. Mücerret fikirden beslenmeden, ondan nasiplenmeden ilim adamı olunmaz. Olsa olsa mevzunun malûmatında boğulan malûmatfuruş [çok şey bildiğini iddia eden/sanan, bilen fakat sentez yapamayan, bilgiçlik taslayan] olunur. Malûmatfûruş da adı üstünde malûmat sahibi olup, malûmatını fikre tevcih edememiştir [çevirememiştir/yöneltememiştir]. Malûmatını fikre tevcih edemediği için, irfan makamına eremez. Malûmatında boğulur. Daha fenâsı o malûmatlar, eksikliği hissettirmediği için, kibre sebep olur. Akademisyenlerin kahir ekseriyetinin [büyük çoğunluğunun] mevzuunda derinleştikçe insanlıktan çıkmasının temel sebeplerinden biri de budur. İrfan makamına erene; 'arif' derler. 'Arif' de terminolojide 'bildiği değil, bilmediği çok olan' şeklinde geçer. Bilmemek; eksikliktir. Tekâmül [olgunlaşma, evrim]; eksikliğini görmekle başlar. Bilinen çok oldukça bilinmeyene dair bilgisizlik de artar. Neyse uzatmayalım; tekâmül sonsuzdur ve işin müntehasında [en son mertebede] varıp-dayanacağı son nokta şudur: 'Allah de! ve sus!' ”


Durmuş Hocaoğlu (1948-2010)  Merhaba...     

Bu web sitesinin temel amacı gerek Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde gerekse diğer üniversitelerde Uluslararası İlişkiler alanında öğrenim görmekte olan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin öğrenimlerine yardımcı olmak üzere bilgi, belge, döküman vb. sunarak akademik alanda daha etkin bir paylaşım ve iletişim kurmaktır. Bununla birlikte, bu web sitesi Uluslararası İlişkiler alanına ilgi duyan okuyuculara ve araştırmacılara da açıktır. İlgili öğrencilerin, okuyucuların ve araştırmacıların bu amaçla web sitesinin tamamından yararlanabilmelerinde (ders konuları, slaytlar, dosyalar, makaleler vb.) bir sınırlandırma yoktur.
Diğer taraftan, bu web sitesinde güncel  gelişmeler ve bu konularla ilgili değerlendirmelerin yanısıra; öğrenciler, okuyucular ve araştırmacılar için bilgi edinme ve araştırma faaliyetlerinde yararlı olabileceği düşünülen bazı linklere de yer verilecektir. 
Son olarak, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde vermekte olduğum/verdiğim derslerin işleniş biçimi, süresi, materyali, işlenen konuları, bilgilenme ve öğrenme açısından fark yaratıp yaratmadığı ve bir öğretim üyesi olarak şahsımla ilgili (üslup, davranış, anlatım, yoklama, sınav, iletişim vs.) görüş, öneri ve özellikle eleştirilere de saygı ve eleştiri sınırlarını aşmadıkları ve kişilik haklarını ihlal etmedikleri sürece bu web sitesinde yer ve cevap verilecektir.
Sevgi ve saygılarımla,

Dr. Bülent ŞENER  

24 Ağustos 2012, Trabzon


Diğer web sayfalarım: